За нас

Началото на СТС е поставено от четирима научни работници от Техническия университет в гр. Габрово, които на 04.04.1990 г. създават една от първите частни фирми в града като събирателно дружество, което осем години по-късно, на 05.01.1998 г., е пререгистрирано като дружество с ограничена отговорност и получава името СТС Инвест Холдинг.

“СТС Инвест Холдинг” АД е холдингова структура със затворен производствен цикъл, включваща множество производствени предприятия с различен предмет на дейност:

  • Инвеститорска дейност;
  • Производство на гъвкави меки опаковки;
  • Мебелно производство;
  • Производство на елементи на автоматиката;
  • Производство на машини за козметичната и хранително-вкусовата промишленост, машини за производство на ламинатни туби;
  • Разработка и внедряване на софтуерни продукти;
  • Транспортна дейност;
  • Производство на фото-полимерни клишета.

Производствените и търговски звена на фирмата са разположени на 100 хил.кв.м. площ и се осигуряват работни места за над 1000 човека. Актуалността на производствата, динамиката и гъвкавостта при вземането на решения, високо квалифицираните кадри и съвременните технологии са само част от качествата, които са нейно притежание. На първо място във фирмената политика стои непрекъснатото подобряване качеството на изделията, което трябва да съответства на най-високите международни критерии. Фирмата предлага на партньорите и клиентите си коректност във взаимоотношенията, взаимоизгодно сътрудничество и точно изпълнение на поетите ангажименти. “СТС Инвест Холдинг” АД развива успешна външнотърговска дейност със Западна и Централна Европа, Западна Африка, Близкия и Далечния Изток, Средна Азия и САЩ.

Централен офис