СТС Козметикс въвежда Microsoft Dynamics AX

Приключва внедряването на модулите: „Склад”, „Снабдяване” и „Планиране”. В перспектива ERP системата ще обхване и дейностите свързани с продажбите и производството.

Мирослав Димитров, ръководител на проект по внедряване на ERP в СТС Козметикс

СТС Козметикс е компания основана през 1990 г. в гр. Габрово. Фирмата е един от най-големите производители и износители на продукти за лична хигиена у нас. Сред предлаганите от нея продукти са пасти за зъби, бои за коса, шампоани и балсами за коса, кремове за ръце и лице, кремове и пяна за бръснене, афтършейв балсами и др. Има собствени марки във всички раздели на козметиката – дамска, мъжка и детска. Заедно с това произвежда продукти и по конкретни изисквания на клиент (т.нар. частна марка).

Към момента СТС Козметикс използва доста различни информационни системи, като повечето от тях са разработени от софтуерния отдел на компанията и са предназначени да обслужват нуждите на потребителите и клиентите на фирмата. Информационната инфраструктура е базирана изцяло на продуктите на Microsoft, като за управление на счетоводството, фирмата използва системата InfoStar на АЛОЕ Ко ООД

ИТ приоритети

В съответствие с ИТ стратегията на компанията, изграждането и развитието на информационната й инфраструктура са фокусирани основно в две направления:

  • Изграждането на единна комуникационна и информационна среда между всички отдели във фирмата.
  • Минимизиране на разходите и времето за обслужване на клиентите.

Актуални ИТ инициативи

За постигане на заложените приоритети, компанията реши да въведе нова система за управление на бизнеса. Още повече, че през последните години дейността на СТС Козметикс се разрастна значително, при което стана явна необходимостта от единна информационна система, която да обхване всички аспекти на бизнеса. След процес на проучване, анализ и оценка на различни продукти и доставчици, в края на 2007 г. като база за изграждане на решението бе избрана системата Microsoft Dynamics AX.

Проектът за внедряване на ERP решението стартира от средата на тази година в партньорство с ФТС България и ТСС ООД. На базата на проведения анализ на бизнес процесите и обхвата на дейностите на фирмата беше изготвен план за внедряване, предвиждащ въвеждането на следните модули:

  • Складово стопанство, доставки и планиране;
  • Продажби;
  • Производство;
  • Финанси;

В момента приключва реализацията на първият етап от плана. Внедряват се модулите: „Склад”, „Снабдяване” и „Планиране”. Входните данни за поръчките от клиенти ще се въвеждат в системата от служителите в отдел „Планиране”. По този начин, на базата на информацията за наличностите на суровини и материали, както и на данните за доставките и постъпилите заявки от страна на клиентите ще е възможно планирането на производството и генерирането на съответните производствени поръчки.

Очакванията са към края на месец ноември да се премине към следващият етап от проекта.

В перспектива

На следващия етап от проекта усилията ще бъдат съсредоточени върху внедряването на модула „Продажби”. Неговото въвеждане има за цел да оптимизира работата в отдел „Маркетинг”, като даде възможност на служителите по-бързо и ефективно да продават наличната свободна продукция.

Предвидено е и внедряването на модула „Производство”, с което ще се повиши ефективността на фирмата по отношение на бързото и качествено изпълнение на клиентските поръчки.

Системата ще осигури възможности за следене на складовите наличности по срок на годност и партида, специфициране на продуктите с йерархична структура с възможност за добавяне на полуфабрикати и разработване на множество версии, проследяване статуса на поръчките, етапите от производствения процес на всеки артикул, както и информация за натоварването и състоянието на производствените мощности.

В заключение

Проектът по внедряване на ERP система е предизвикателство за всеки – както за ръководния състав, така и за служителите във фирмата. Основните трудности, с които трябва да се справи един ръководител на такъв проект са: ограниченията на отпуснатия бюджет и естествената съпротива срещу нововъведенията от страна на служителите във фирмата. Усилията за преодоляването на тези предизвикателства обаче са обосновани.