СТС Солар със 153 хил. лв. печалба за 2008 г.

Дружеството СТС Солар, което се занимава с доставка и монтаж на оборудване за слънчеви електроцентрали, обяви нетна печалба за миналата година от 153 хил. лв., става ясно от годишните му отчети.

За сравнение за 2007 г. бе отчетен нулев финансов резултат.

Приходите на компанията за 2008 г. възлизат на 1,257 млн. лв. при приходи от 22 хил. лв. година по-рано. Маржът на нетната печалба е 13 на сто.

Основният капитал на СТС Солар е в размер на 100 хил. лв. и е собственост на 5 физически лица. Активите на СТС Солар към края на миналата година възлизат на 716 хил. лв.