Лормет България ЕООД

„Лормет-България” ЕООД е млада фирма, създадена през 2005 година. Фирмата е специализирана в производството на опаковки за млечната промишленост, но може да предложи идеи и решения за опаковането на по-широк кръг продукти.

Благодарение на богатия опит на работещите във фирмата специалисти, натрупан в областта на гъвкавите опаковки, клиентите се обръщат с доверие и сигурност към „Лормет-България”, за да намерят решение на своите проблеми и да получат съвети и допълнителна информация по нови и вече стартирани проекти.

Местонахождението на фирмата (в Габрово) е предпоставка за лесна и удобна комуникация с всички региони на страната. Сред клиентите на фирмата са изявени производители на млечни и местни продукти от цялата страна.

Усилията и добронамереността на фирмата към окръжаващата среда доведоха до привеждането на помещенията и технологичния цикъл към изискванията на GMP стандарта. Така, още преди нормативната база да е принудила производителите на опаковки да работят в посока на подобряване на вътрешната среда и контрола върху опаковките и тяхната микробиология, „Лормет-България” предлага на производителите на хранителни и фармацевтични продукти опаковки, които са 100% контролирани.

Контакти

Адрес: ул. "Индустриална" 63A
5300 Габрово, България
GPS: N 42.534898 / E 25.193606
Телефон: +359 (66) 817 351
Факс: ++ 359 66 817 355
Email: info@lormet-bg.com
Уебсайт: http://www.lormet-bg.com