СТС Софт АД

Софтуерната компания СТС Софт АД е създадена през 2002 като част от СТС Инвест Холдинг АД. През първите години на съществуването си, компанията успешно внедрява бизнес-софтуерни решения в областта на финансите. Нарастващата нужда от продукт за управление на огромни обеми от данни в спектъра на собствените програмни продукти поражда идеята за намиране на подход за решаване на този проблем.

Благодарение на натрупаният опит, през 2008 г. ръководството на СТС Софт АД гласува решение да започне дългосрочна инвестиция в иновативен софтуер за управление на големи обеми от данни. Предизвикателството се базира на задълбочени изследвания и търсене на иновативни подходи. През 2010 г. е обявена първата публична версия на продукта, наречен STSdb.

Сега СТС Софт АД успешно сътрудничи с клиенти от цял свят, подобрявайки ефективността на бизнеса всеки ден.

Контакти

Адрес: ул. "Станционна" 14
5300 Габрово, България
Телефон: +359 (66) 817 419
Факс: +359 (66) 817 222
GPS: N 42.881029 / E 25.317231
Email: office@stssoft.com
Уебсайт: http://stssoft.com

Партньори