СТС Принт АД

Фирма „СТС Принт” АД – гр. Габрово работи в областта на флексопечата от 1999 г. и е фактор на пазара на гъвкави опаковки в България. Разполага с пълно оборудване за разработка и производство /от идеен проект до готова продукция/ на едно-, дву- и многослойни опаковки. В състояние е да задоволи предпочитанията и потребностите на производителите на хранителни продукти, захарни и сладкарски изделия, изделия на химическатата, фармацевтичната, парфюмерийната и млечна промишлености. Голяма част от водещите фирми от тези браншове от страната и чужбина са дългогодишни наши клиенти – това са имена като „Фикосота Синтез” – гр. Шумен, „Кронос” – гр. Сливен, „Солвекс Козметикс” – гр. Пловдив, „Българска захар” – гр. Д. Митрополия”, „Гривас” – гр. Сливен, „Детелина” – гр. Севлиево, „Елия кафе” – гр. София, „Бианчи кафе” – гр. София, „Спетема” – гр. София, „Ромфарм” – гр. Букурещ и много други.

Прецизен печат и високо качество на продукцията.

За да предоставяме на клиентите си изделия, които да задоволяват напълно техните потребности е необходимо качеството да бъде най-важният ни приоритет.

Качествени суровини. Фирмата работи изцяло с висококачествени материали и консумативи на водещи европейски фирми.

Квалифициран екип и доказан професионализъм – Персоналът е основната двигателна сила на нашето развитие. Той формира нашия престиж и жизнеспособност.

Ефективното и всеотдайно използване и развитие на уменията на персонала е основно изискване в нашата работа.

Постоянен качествен контрол – осъществяване на повсеместен контрол по всички звена на производствения процес и по всички операции.

Обслужване на клиентите – Клиентът трябва да фокусира всички наши усилия, защото той е източникът на начето съществуване.

Партньорство – Необходимо е да се поддържат постоянно взаимоизгодни отношения с всички делови партньори.

Непрекъснато усъвършенстване – Всичко което правим днес можем да правим още по добре утре.

Следвайки поставените цели пред фирмата, през 2009г влезе в експлоатация нова 8 – цветна печатна машина “Primaflex”, напълно окомплектована с всички новости (тип „gear less”) на фирмата “Windmöller&Hölscher” – Германия, с ширина на печатаемото поле – 1000 мм. Постига се перфектен печат и отлична визия, препокриваща над 90 % ротогравюрата. Машината е снабдена с компютърно управление и видео контрол на производствения процес.

Mодерната машина е последно технологично поколение и с нейното закупуване и пускане в експлоатация фирмата се нарежда в първата тройка на флексопечатниците в България. Доставенa е с финансовата подкрепата на Европейския Съюз и Република България, Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Развитие на конкурентнооспособността на българската икономика 2007-2013г.

Фирмата е сертифицирана по международния стандарт за качество ISO 9001:2008 Политиката по качеството е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите при спазване законите и нормативните документи събразно стандарта. “СТС Принт” АД е изключителен търговски представител за България на турската фирма „Sun Chemical”, производител на мастила.

Контакти

Адрес: ул. "Станционна" 14
5300 Габрово, България
Телефон: +359 (66) 817 135
Телефон: +359 (66) 817 145
Факс: +359 (66) 817 142
GPS: N 42.881029 / E 25.317231
Email: printhouse@sts.bg
Уебсайт: http://print.sts.bg

Партньори