Мехатроника и Политайп си сътрудничат на пазара за опаковки

Българската компания „Мехатроника” АД и швейцарската “Polytype”AG (компания на Wifag//Polytype Group), са влезли в тясно сътрудничество за съвместно развитие и реализиране на пазара на опаковъчни машини за продукти за орална хигиена, козметика и напитки. За тази цел, Политайп e придобила 49% от акциите на Мехатроника.

През последните 15 години, Мехатроника, намираща се в Габрово (България), е разработила най-добрите по отношение на цена-производителност машини за изработка на ламинатни туби, автоматични линии за опаковане на полутечни и течни козметични продукти и напитки, както и специално оборудване за метални опаковки.

Политайп е лидер в изработката на екструдирани пластмасови тубички за козметичния пазар. Чрез това партньорство, Политайп ще получи достъп до разрастващия се пазар на ламинатни туби и допълва портфолиото си за пазара на продукти за орална хигиена и козметика.

Концепцията за изработка, пълнене и запечатване на пластични тубички, позволява нови производствени подходи и намалява инвентарните и логистични разходи при пакетирането на орални и козметични полутечни продукти. Организацията на продажбите и сервизното обслужване в САЩ, Китай, Тайланд, Бразилия и Индия на Политайп може да подобри пазарния обхват на продуктите на Мехатроника и да повиши ефективността на канала за продажби на Политайп. С ниската себестойност от Мехатроника и репутацията на Политайп, двете компании могат да се възползват от силните си страни за по-добро участие в бързо разрастващия се пазар на екструдирани и ламинатни туби.

Подобна концепция за изработка, пълнене и запечатване е била въведена от Мехатроника за негазирани сокове, пакетирани в цилиндрични пластични опаковки и допълва решенията на Политайп за опаковка на напитки. Политайп предлага дизайнерски концепции за нискотарифни пластмасови чаши, както и за високо усъвършенствани метални бутилки от алуминий или стомана, под марката Mall//Herlan.
Политайп и Мехатроника ще останат активни в рамките на техните фирмени и продуктови марки и ще продължат да действат като отделни компании, но съвместно на пазара.

Вече е подписано споразумение за изключително представителство за Индия между Мехатроника и Wifag-Polytype Marketing India Ptv, в близко бъдеще, ще бъдат осъществени други споразумения между Мехатроника и компании на Политайп Груп.

Основен контакт за всякакъв вид въпроси по отношение на това стратегическо сътрудничество: г-н Алън Барсет – бизнес ръководител на отдел за пластични опаковки на Wifag-Polytype Group (www.wifag-polytype.com) и г-н Мирослав Хинков, основател и собственик на Мехатроника (www.kombis.net).