За нас

Началото на СТС е поставено от четирима научни работници от Техническия университет в гр. Габрово, които на 04.04.1990 г. създават една от първите частни фирми в града като събирателно дружество, което осем години по-късно е пререгистрирано като дружество с ограничена отговорност и получава името СТС Инвест Холдинг.[...]

Партньори