Флексопечатна машина на стойност 2 890 000 лева  е най-новата придобивка на СТС “Принт” в Габрово. Техниката е закупена в резултат на спечелен проект по Оперативна програма “Конкурентноспособност на българската иконимика”. Безвъзмездното финансиране по тази програма е в рамките на 20 % от общата стойност на покупката.

Процесът на развитие на СТС Инвест Холдинг е съпътстван с развитие и на информационната инфраструктура на фирмата. В корпоративната мрежа има над 100 работни станции и над 10 сървъра, като по-голямата част от тях са разположени на територията на компанията в гр. Габрово.