Българската компания „Мехатроника” АД и швейцарската “Polytype”AG (компания на Wifag//Polytype Group), са влезли в тясно сътрудничество за съвместно развитие и реализиране на пазара на опаковъчни машини за продукти за орална хигиена, козметика и напитки. За тази цел, Политайп e придобила 49% от акциите на Мехатроника.

Станимир Шанов, маркетинг мениджър на СТС Солар

Неочакваният удар, който претърпя фотоволтаичният бизнес от законодателството, ни накара да потърсим други варианти за достъп на потребителите до зелената енергия. Това споделя Станимир Шанов, маркетинг мениджър на СТС Солар, в специално интервю за Renewables-Bulgaria.com и сп. Енерджи ревю по повод стартирането на нова инициатива от компанията – предлагане на микросистеми за крайните клиенти

инж. Росимир Матеев, управител на СТС Солар,
пред сп. Енерджи ревю

Какви, според вас, са основните проблеми пред соларния бранш в момента?
Основният проблем в момента пред соларния бранш е непредвидимостта. От една от най-предвидимите инвестиции дълги години, в момента влагането на средства в соларни системи е чисто приключение, ако целта на действието е възвръщаемост на инвестицията. Административните процедури, които трябва да се преминат, за да се достигне до строителство на централите, също са проблем. Една малка соларна система събира набор от документи, минава през същите съгласувателни и разрешителни режими, както и един нов ТЕЦ или дори АЕЦ. Няма правила за тълкуванието на различните закони и разпоредби, което води до пълна непредвидимост на един евентуален успех. Срещаме неразбиране на всяко ниво, във всяка администрация. Правилата се променят в движение, различни процедури се провеждат по коренно различен начин в едни и същи регионални поделения на държавната администрация. Съществуват и няколко затворени кръга в няколко области, като всичко това не е нормативно определено и е или самоинициатива на местно ниво, или нарочна държавна политика, спусната по региони. Създават се лоши практики в определени институции, които удължават развитието на проектите и също са с корупционен принцип.

Първият ни контакт със Сиско бе свързан със закупуване на оборудване, което ни помогна да решим мрежовите и комуникационни проблеми във фирмените офиси. Впоследствие се сдобихме с оборудване пак от Сиско, с чиято помощ свързахме през фирмени канали всичките си офиси, така че на практика вече работехме в една мрежа. Следващият етап беше покупката на рутери, свързващи компанията към Интернет и осигуряващи сигурност, както и IP телефони, които ни дадоха и по-евтини, и по-качествени разговори вътре в компанията и най-вече между отдалечените офиси.