Приключва внедряването на модулите: „Склад”, „Снабдяване” и „Планиране”. В перспектива ERP системата ще обхване и дейностите свързани с продажбите и производството.

Мирослав Димитров, ръководител на проект по внедряване на ERP в СТС Козметикс

Инж. Росимир Станчев Матеев, управител на СТС Солар:

СТС Солар е основана в началото на 2007 година с идеята, че в близко бъдеще слънчевата енергия ще стане един от главните енергийни източници. Целта на фирмата е да предложи на клиентите си това бъдеще днес – да обслужва инвеститорите, които виждат нови възможности в производството на екологично чиста и възобновяема енергия.

Процесът на развитие на СТС Инвест Холдинг е съпътстван с развитие и на информационната инфраструктура на фирмата. В корпоративната мрежа има над 100 работни станции и над 10 сървъра, като по-голямата част от тях са разположени на територията на компанията в гр. Габрово.